Epitrachil

 

Součást posvátných kněžských rouch, která je nutná pro konání všech bohoslužeb. Je to dlouhý brokátový pás, který má kněz položen na šíji a oba jeho konce splývají vepředu skoro až k zemi a jsou spojeny knoflíky. (Symbolický výklad: epitrachil vyjadřuje blahodať Svatého Ducha, která sestupuje shůry na kněze a zdokonaluje ho pro vykonání bohoslužby. Je podobenstvím: jako Kristus přijal utrpení a nesl na svých ramenou kříž, tak má postupovat i kněz, který je učiněn hodným konat tajemství jeho utrpení - tj. Tajinu liturgie.)
Dalšími součástmi kněžského bohoslužebného roucha jsou: stichar (zahaluje celé tělo), pás, nárukávníky a felon (svrchní plášť). Kromě těchto základních existují i další, jejichž oblékání povoluje archijerej jakožto vyznamenání.