Eurynomé

V řecké mytologii se nalézá mnoho žen se jménem Eurynomé (snad „široko nebo daleko bloudící či vládnoucí“).

Ókeanovna nebo dcera Ókeana
1.Manželka Ofiona (může být shodná jako následující)
2.Matka Charitek (může být shodná jako následující)
3.Dcera krále Nísa z Megary a matka Bellerofonta podle Hésiodova katalogu 7 a Gaius Iulius Hyginus 157.

  • Matka Leucothea, kterého miloval Hélios, jehož otec byl perský Orchamus, jak je podáno Ovidiem v Proměnách 4.208ff.
  • Manželka Lykúrga z Arkádie a matka Amphidama, Epocha, Ancaeua a Iaa; od Apollodóra 3.9.2.
  • Dcera Ífita a matka Adrásta z Argu s Talauem, jak uvádí Hyginus 70.
  • Komorná v domě ithackého krále Odyssea a věrná služebná jeho manželky Pénelopy.