Fátiha

Fátiha (Otevíratelka nebo aI-Hamd):

Bismi-l-lahir-Rahmani-r-Rahím.
Al-Hamdu li-l-láhi Rabbi-l-alamín;
Ar-Rahmani-r-Rahim;
Máhiki jawmi-d-Dín;
Ijjáka na'budu wa Ijják nasta'ín.
Ihdíná-l-Siráta-l-Mustaqím
Siráta-l-ladhína an'am ta 'alajhim, ghajri-l-maghdubi 'alajhim wa la-d-dallín. (Amín) 

 

Lze to přeložit takto:
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu světů, milosrdnému, slitovnému, vládci dne soudného! Tebe vzýváme a k Tobě se utíkáme, veď nás stezkou přímou, stezkou oněch, které jsi zahrnul milostí Svou, nikoliv těch, na které rozhněván jsi, a těch, kteří bloudí!
Amín.