Felon

 

Součást posvátných kněžských rouch. Není nutný pro všechny bohoslužby. Kněz jej obléká, např. bude-li při bohoslužbě číst z evangelia a dále vždy, kdy jsou ke službě předepsána plná bohoslužebná roucha (např. božská liturgie).