Fialová

Ve fialové se střetávají dva opačné póly. Jsou zde sjednoceny materiální a duchovní symboly. Fialová je směsí červené vitality a modrého klidu. Výsledkem je smíření a rovnováha protikladů, která ve svém důsledku vede k pokání, odřeknutí se požitků. V církevní symbolice je barvou vysokých hodnostářů, kteří takto demonstrují své duchovní kvality. Lidé s významným podílem fialové v auře jsou „hledači příčin“ ve smyslu vyšších ideálů. Bývají většinou intuitivní, mají vztah k umění, velkou představivost. Jsou málomluvní, introverti. Někdy mají sklony k samotářství a vyhledávají klid daleko od ostatních. Fialovou barvu v auře mívají senzitivní umělci. Bývá označována také jako barva inspirace, mystiky a magie.
Šeříková značí lásku k bližnímu, případně obětavost. Lidé s touto barvou v auře mají vztah k utrpení, ve kterém vidí nutnou zkoušku osudu. Šeříková se dost často objevuje v auře starých lidí. Někdy se jí říká barva vykoupení. Při větším zastoupení se může jednat o lidi posedlé snahou odčinit své „hříchy“. Bývají k reálnému okolí netolerantní.
Astrologicky je přiřazován této barvě Měsíc (proměny života, osudovost).

 

Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok
Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.
Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

 

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná. Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti. Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

 

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn, je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.