Fihrist

Ve Fihristu jsou vypsány všechny knihy, systematicky rozdělené podle disciplín islámské učenosti. Slavný a cenný Fihrist sestavil Ibn al-Nadím kolem r. 987/88 v Bagdádu. V jeho tradici uspořádání vzniklo v průběhu dějin více takových soupisů.