Fikh

Všechny vztahy ve veřejném životě musí být v islámské společnosti regulovány nábožensky zdůvodněným právem. Věda o tomto právu (viz šarí'a) se nazývá Fikh. Fikh vyvozuje právní normy z koránu, sunny, analogického uvažování a konsenzu autorit.