Frýdek


Poutní místo se nachází ve Frýdku-Místku, v jeho severní, slezské části, na pravém břehu řeky Ostravice
    
Působí-li svou mohutností vnějšek svatyně nezapomenutelným dojmem, její vnitřek nás oslní svou krásou. Účelné rozdělení chrámových prostor, smělost oblouků klenby, harmonická a přirozená symetrie svědčí o velké umělecké potenci vratislavského biskupského projektanta Bartoloměje Wittnera. Podle úsudku znalců je to mistrovské dílo, dodnes v této oblasti největší a nejkrásnější. Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793, jehož důmyslně řešená architektura zvyšuje monumentalitu celého chrámového prostoru. Je dílem stavitele Jana Schuberta z Opavy a významného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Pozadí hlavního oltáře tvoři šest vysokých, v polokruhu ke klenbě chrámové čnících sloupů spojených pažením, nad nímž se vznáší zlacená koruna s křížem. Pod ní je nad svatostánkem umístěna milostná socha P Marie. Po stranách chrámové lodi je šest protilehlých kaplí s oltáři, na nichž se nacházejí obrazy a sochy značné umělecké hodnoty. Kolem poutního chrámu je křížová cesta. Výjevy jednotlivých zastavení z pálené hlíny jsou znamenitým dílem proslulé mnichovské Mayerovy školy. Mezi 7. a 8. zastavením stojí krásná kruhová kaple Nejsv. Srdce Páně a P Marie, zvaná Římská. Proti římské kapli ve výklenku chrámové apsidy upoutá naši pozornost sousoší kalvarské, pocházející rovněž z dílky mnichovské. Na nádvoří před kostelem stojí šest kamenných soch. Představují tři archanděly: sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, dále sv. Antonína, sv. Karla Boromejského a sv. Tadeáše apoštola. Byly postaveny v roce 1822, později k nim přibyly sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha s letopočtem 1949. 
  
Na místě poutního chrámu stála už v roce 1706 dřevěná kaple nad kamennou sochou P. Marie. Byla vytesána frýdeckým řemeslníkem a z podnětu hraběte Františka Eusebia z Oppersdorfu (1651-91), tehdejšího majitele frýdeckého panství, umístěna na kopci naproti zámku. I v tehdejších úředních zprávách se píše o tom, že v předvečer mariánských svátků ozařovala sochu neobvyklá jasnost. Lidé zde prosili o pomoc a nacházeli ji. Počet poutníků rostl, zvláště, když se začala po okolí šířit známost o milostech a zázracích u sochy P. Marie. Frýdek se stal známým a vyhledávaným poutním místem. Pod chrámem se nachází krypta - v ní jsou výjevy z historie a jsou zde pohřbeni poutníci z Tovačova, kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici. Nynější chrám byl postaven v letech 1740-59 podle plánu Bartoloměje Wittnera na místě dřevěné kaple. Byl vysvěcen 13. května 1759 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem a zasvěcen slavnosti Navštívení P. Marie.