Gazela - Gazelle

Je oporou, když řešíme vlastní zranitelnost a také když se učíme rozpoznat sílu zdravé zranitelnosti. Pro pocit jistoty ve světě. Dává nám schopnost bystrého vnímání toho, co se děje kolem nás, a pomáhá nám rozvinout vysoce naladěný smysl pro pohotovost a uvědomění. Pro pohyb ve světě jemným, ale sebevědomým způsobem.