Gehenna

V židovském náboženství místo, kde byli hříšníci trestáni věčným ohněm. Toto místo bylo v představách spojeno s údolím Hinnon (aramejsky ge hinnum), nechvalně proslulým kultem modly Molocha.