Guinevere

Známá rovněž jako Gwenhwyfar.

Guinevere, jejíž jméno znamená „bílá", je bohyní milostných vztahů, plodnosti a mateřství. Pracuje rovněž s vílami kvě­tin.

Je to trojitá keltská bohyně v příběhu o králi Artušovi, Camelotu a kulatém stolu. V Glastonburském opatství v jižní Anglii jsou dva hroby označené nápisy, které ukazují, že by v nich mohli být pochováni král Artuš a Guinevere. Opatství má zvláštní posvátné kouzlo a je plné bílých hrdliček. Není těžké si představit, že by Artuš a Guinevere mohli odpočívat na takovém okouzlují­cím místě.

Přivolala jsem Guinevere v Avebury, což je starobylý magický kamenný kruh (podobný jako Stonehenge, ale mnohem větší) v jižní Anglii. Položila jsem jí otázku: „S čím bys nám chtěla nej­více pomoci?"

Guinevere odpověděla: „Mojí specialitou je milostná zápletka, protože mám empatické rezonance s každou ženou, která toužila po mi­lostném vztahu a jejím osudem bylo zůstat nemilována nebo nemilovatelná. Jakákoliv žena, která se necítí dobře v „mužském světě" a má poc­it, že chodí v nezmapovaném území, by měla prozkoumávat tento svět se mnou jako se společnicí."

Pomáhá:
    * s romantickou láskou, s jejím posilováním a hledáním
    * v ženských záležitostech

 

INVOKACE
Máte-li nějaké milostné problémy, nakreslete srdce, dívejte se na ně a přivolejte Guinevere:

„Sestro Guinevere, ty dokážeš ocenit hlubokou lásku v mém srdci a moji schopnost někomu se odevzdat. Ty plně chápeš mé touhy. Poskytuji to povolení prostředkovat v mém milostném životě, připravovat mě na báječný vztah a otevřít mi srdce a mysl k hluboké lásce prostoupené duchovností, respektem, důvěrou a odevzdáním se. Děkuji ti, že mně bezodkladně pomůžeš s mojí jedinou opravdovou láskou."

Pak polibte kresbu a přidržte si ji na prsou. Představujte si, že je to váš milovaný nebo milovaná a vyšlete k němu nebo k ní láskyplnou energii (i když ještě nevíte, kdo by jím mohl být). Požádejte Guinevere, aby vám pomohla udržovat víru v romantickou lásku.