Haamiah

Haamiah je andělem kůru mocností. Tento kůr zodpovídá za odolání démonům, kteří nás chtějí odvrátit ze správné cesty, a ochraňují prý náboženství před zhoubným vlivem. Haamiah zodpovídá za náboženské kulty a je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. To je velice důležitá činnost. Mnoho z nás je zranitelných manipulací „falešných proroků“, kteří se prohlašují za různé guru neboli duchovní vůdce. Býváme také kořistí vlastních slabostí. Můžeme se o sobě domnívat, že jsme na duchovní cestě, zatímco ve skutečnosti pouze hledáme síly, kterými bychom nafoukli své ego.

Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést a zajistit, abychom se ocitli ve správných rukách. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrhy.

Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož Pravda je univerzální a absolutní, Tě vzývám, veliký anděly Haamiahu, s upřímností a otevřeným srdcem, abys mě vedl při hledání duchovního poznání. Nechť rozeznám pravdu od nepravdy a nenechám se oklamat podvodníky.

Ctím Tě a děkuji Ti za zajištění mojí ochrany, jak je Tvou pravoplatnou povinností. Ve jménu Všemocného.