Habbiel

Často je nejobtížnějším stadiem milostného vztahu situace, kdy se mezi dvěma lidmi vytvořila dostatečná intimita, ale jedna strana má strach udělat další krok k úplné odevzdanosti. Dnes již není tak silný společenský tlak vyvíjený především na ženy, aby se vdaly a měly děti, a také již není vrženo stigma na ty, kdo mají za sebou více vztahů. Oddanost se tak dá lehčeji odložit.

Pro ego je pohodlnější se neodevzdávat, cítí se méně vydané na pospas a může se poddávat sobeckým zvykům, které v partnerském životě nemusejí být tolerovány. Ego jen těžce snáší myšlenku na změnu. Překážky k větší intimitě dvou lidí, kteří se sobě oddali, mohou být způsobeny starými ranami nebo nejistotami.

Anděl, který rozumí všem emocionálním a psychologickým vytáčkám před oddaností, je Habbiel, anděl Prvního nebe a pondělí, dne Luny. Luna vládne emocím a pocitům, ale má také odvrácenou tvář: nevědomí. Habbiel vám nebo vašemu milenci či milé může pomoci nalézt důvěru a odvahu otevřít se jasnému očistnému světlu oddané lásky. Habbiela vyvolávejte v pondělí, přednostně pokud je na obloze vidět Luna. Zapalte devět bílých svící a provoňte místnost některou z lunárních esencí, například jasmínem. Svojí žádost vysílejte do čtyř světových směrů, začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček.

Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, který je ryzím, bezpodmínečným světlem lásky, Tě vzývám, Habbieli, velký anděly lásky, abys mé srdce i /nebo srdce mé(ho) milé(ho) naplnil odvahou a důvěrou a pomohl nám oddat se celým srdcem naší vzájemné lásce.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení modlitby, a to ve jménu Všemocného.