Hábit řeholní

Oblek - kleriků a - řeholníků jako »znak jejich zasvěcení a svědectví - chudoby« (CIC 669). Čtvrtý - lateránský koncil vřele doporučoval pro duchovní dlouhý oděv, neboť krátké šaty se zdály neslušné. Po - tridentském koncilu se stala černá barva povinnou (pro - kněze).