Had - Snake

Šamanský učitel. Podporuje iniciaci do nejhlubších, transpersonálních říší duše. Dává silnou podporu pro transformaci na nejhlubších úrovních. Pomáhá nám prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození. Pro probuzení nejhlubších mystérií Stvoření.

 

Svět. Kruhy a spirály. Mikrokosmos a makrokosmos. Zrození světa. Posvátnost. Připomíná nám místo v řádu světa. Pokora. Slunce a jeho kouzlo. Bohyně a bůh energie. Stvořitel. Život a smrt. Umění zrozené pravdou. Tvořivost. Moudrost. Síla.

Obecný popis:

Had je zřejmě jedním z nejznámějších a nejobávanějších masožravých plazů na světě. V mnohých místech se hadi běžně vyskytují včetně těch jedovatých. Hadi jsou také například v domorodé mytologie Austrálie a Afriky považování za tvůrce země, vody a většiny přírody kolem nás. Hadi mohou docela dobře vidět, slyšet a používat čich. Hadi primárně používají receptorů vůně na svých jazycích k vyhledání kořisti a prozkoumávání okolí. Proto často kmitají svým jazykem. Hadi se pohybují díky stahování a uvolnění svalů. Pravidelně se svlékají ze své kůže. Jako všichni plazi jsou závislí na slunečním svitu, ze kterého čerpají energii pro svůj pohyb. Hadi kladou vejce, nebo rodí přímo živá mláďata.

Lekce a výzvy:

Když had vstoupí do našich životů, je to často z podstatných důvodů, které nám pomáhají připomínat naše spojení se světem a se vším posvátným. Had nás učí, že jsme propojeni, že jsme součástí jak mikrokosmu menších kultur a ekosystémů, tak i částí makrokosmu, který zahrnuje vše živé. To může být docela ohromující poznání, a z tohoto důvodu může být někdy had náročným učitelem.

Had nás přivádí zpět ke zrození světa, do doby, kdy všechno bylo nové a existoval obrovský potenciál pro změnu a vývoj. Had nám připomíná, že nejsme tak daleko od našich primitivních prvotních počátků a pomáhá nám uvědomit si naši sílu, kterou můžeme změnit vlastní svět. Had nás učí vlastnímu znovuzrození, abychom se stali vlastními tvůrci našeho života.

Energie hada je také energií boha a bohyně. Had byl posvátné zvíře mnoha bohů a bohyň ve stovkách kultur po mnoho tisíc let. Když had vstoupí do vašeho života, je velmi pravděpodobné, že by mohla být poblíž božská energie, nebo božský zájem. Vyžaduje se po vás pátrat po božství, nebo se dostat do kontaktu s vašim vnitřním i vnějším duchovnem. Prohledejte bájesloví a mýty o hadovi a o zrození světa. Pátrejte po energiích božstev ‘Stvořitele’.

Had učí sílu a moudrost ohledně jejího využití. To, jak využíváme sílu v našem životě (nebo ji naopak nevyužíváme) určuje, jak se cítíme bezmocní a jak moc dokážeme ovládat sebe i ostatní. Had nás nabádá uvědomovat si, zda někoho naší silou zraňujeme, nebo zda si ubližujeme sami. Had nás také upozorňuje na velkou zodpovědnost za vlastní život i za životy ostatních, spojenou s vědomím vlastní moci a jejím uvědomělém využíváním.

Prozkoumejte význam kruhů a spirál ve vašem současném životě. Obojí patří mezi velmi posvátné obrazy v mnoha duchovních naukách. Kruh sám o sobě je vícevrstvý symbol. Znázorňuje mezi mnoha dalšími duši, oblast bezpečí, svět, vnitřní svět. Spirály nám také ukazují cesty dovnitř a ven. Ukazují nám, že naše energie neustále pohybuje po spirálách. Zkuste si je sami nakreslit, nebo pátrejte po umění reprezentujícím tyto obrazy.

Had nám připomíná naše místo v řádu světa. Nejsme důležitější než jiní lidé či jiné bytosti, ani nejsme méně důležití. Kdykoliv živíme své ego a myslíme si, že jsme lepší než všichni a všechno, ničíme našeho ducha. Obdobně jej ničíme, když ubližujeme sami sobě představou, že jsme méněcennější než všichni a všechno. Had nás povzbuzuje vidět své místo na světě a jednat s pokorou. Je důležité zůstat skromný a uvědomit si, že jsme jen velmi malá (a posvátná) součást tohoto světa.

Podívejte se na léčivé účinky Slunce. Slunce může být velmi životadárné a hadí energie tento aspekt posiluje. Pátrejte po slunečních božstvech a po bohu slunce. Vzhlédněte ke slunečnímu svitu a zjistěte, jak je ozdravný. Zeptejte se sami sebe, zda trávíte dostatek času na slunci. Zkuste provádět rituály zaměřené na oslavu slunce a jeho schopnost dávat nám život. Když budeme uctívat slunce, budeme ctít sami sebe a veškerý život kolem nás. Hadí energie nám připomíná, že spolu se silou k životu přichází i pochopení smrti. Máme si neustále uvědomovat život i smrt.

Had je nádherná energie pro umělce v každém z nás. Ať už jsme opravdoví umělci, nebo jsme v našem životě ještě nenamalovali žádný obraz, had nám zdůrazňuje potřebu zaměřit se na kreativitu a se stát umělci. Hadí energie nám pomáhá vytvářet umění inspirované skutečností, a které je výrazem našeho vnitřního já.

Stinné stránky hada:

Stinné stránky hada mohou znamenat pro mnoho lidí velké výzvy. Není to žádné překvapení, protože had nám dává hluboké lekce, které mohou být v rozporu s našim pevným a stálým pohledem na svět. Had přichází do našich životů jako stinná stránka otázek, týkajících se opravdové posvátnosti. Had nám také připomíná naše místo v řádu světa. Nejsme nadřazené bytosti, nejsme na této zemi, abychom řídili životy všech ostatních tvorů. Had, ať už jedovatý, či ne, nám to za všechny z nich připomíná.

Had nás nutí připomenout si, že jsme součástí vyššího sledu událostí a ducha. Vše co děláme má dopad na každého a na vše ostatní, na minulost, na přítomnost i budoucnost. Co to znamená? Na konci dne si musíme sami uvědomit odpovědnost za své činy a přijmout jejich důsledky. Pouze když můžeme být skutečně odpovědni za výsledky našich vlastních činů – ať už dobrých či špatných, zdravých nebo nezdravých – můžeme si objasnit náš vztah k velkému duchu. A teprve pak můžeme začít se smysluplným vztahem ke světu kolem nás. Had nás přivádí k odpovědnosti a žádá nás, abychom sami sebe spravedlivě a racionálně posuzovali.

Kontaktování hada:

Podobně jako všichni zvířecí pomocníci se had objeví pouze v případě, kdy je to vhodné a správné a nemůže být přinucen, aby vás navštívil, družil se, anebo sdílel s vámi zprávy. Had představuje běžnou zvířecí energii – tak častou, že jsou zmínky o ní obsaženy ve snářích, v duchovních obrazech, ve spojení s bohy a také se vyskytují na mnoha místech po celém světě. Nicméně had spíše osloví nás, než bychom my sami kontaktovali hada. Pokud si přejete oslovit hada, nezapomeňte, že had nemusí přijít poprvé ani na podruhé. Had k vám nemusí přijít vůbec!

Had může být docela vzdálená a abstraktní energie, jednak proto, že had je plaz. Může být pro nás obtížné „získat“ tuto energii, ačkoli toto se může člověk od člověka lišit. Za druhé, had se nám může zdát příliš abstraktní, protože představuje jakousi starodávnou energii bez ohledu na to, o jaký druh hada jde. I když je hravý a zvědavý, jako například mořský had, je zde pocit něčeho mnohem staršího, než můžeme pochopit. Hadí energie může být ohromující, nezapomeňte se ukotvit na zem pokaždé, když se setkáte s touto energií.