Hahahel

Hahahel

genius křesťanství, energie, oběti. Atribut: Bůh trojjediný. Působí proti rouhačům a pomluvačům. Evokujeme veršem: Domine libera animam meam a labiis iniquis et lingua dolosa