Hahujah

Hahujah

genius ochrany a Božího milosrdenství. Atribut: Bůh dobrotivý. Ochraňuje před útoky zlodějů a vrahů. Evokujeme jej veršem: Ecce occuli Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordiam eius