Haiel

genius statečnosti a ochrany. Atribut: Bůh, Pán světa. Jeho pomocí přemáháme zlo a získáváme svobody. Evokujeme veršem: Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum a pantaklem z ryzího zlata nesoucího jméno genia