Hakamiah

Hakamiah

genius udatností, vítězství a vlády. Atribut: Bůh vládce vesmíru. Pomáhá proti zrádcům, k dostižení vítězství. Evokační rituál: Vyslov jeho jméno a modli se: Všemohoucí Bože zástupů, jenž jsi stvořil a spravuješ zemi a ochraňuješ národy, prosím Tě prostřednictvím jména Hakamiah, osvoboď moji zem od nepřátel. Pak při vzývání vyslov verš: Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te