Hanífovský mazhab

Hanífovský mazhab (Hanífovská právní arabská škola) je jedna ze čtyř základních sunnitských právních škol. Tato škola se nejvíce prosadila v Turecku. Typickým rysem je obrovská liberalita a používání analogie. Hlavním cílem by mělo být vždy, při jakémkoli právním případě, vysvětlení a hledání té nejlepší alternativy. A to tak, že se vyhlásí několik možných řešení, z kterých se vybírá to nejlepší.