Harada-Jasutani

též Sanbo Kjodan ("Tři Poklady"); škola zenu, která byla ustavená v Japonsku prostřednictvím D. S. Harada róšiho a jeho žáka, dědice v dharmě a blízkého spolupracovníka H. R. Jasutani róšiho. Škola je jedna z nejmladších a nejmenších (asi 3000 přívrženců v 1984) buddhistických organizací v poválečném Japonsku. Je však velmi aktivní. Spojují se v ní prvky škol Sótó a Rinzai, neboť Harada róši je pokračovatel v dharmě obou těchto linií zenu.