Harahel

genius pokladů a podnikavosti. Atribut: Bůh vševědoucí. Pomáhá proti neplodnosti a činí děti poslušnými. Evokujeme veršem: A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini, a pečetí, ktrou tvoří prsten Šalamounův, do něhož vepsán je kříž a jméno genia