HariHara

Je výrazem polarity a zároveň jednoty Šivy a Višnua je božstvo, jehož levá polovina má ikonografické znaky Višnua (Hari) a pravá Šivy (Hara). Levá polovina pak bývá tmavá, zdobená pavím perem na hlavě a višnuistickým znamením na čele (náma či úrdhvapundra), zadní ruka drží disk a přední ruka ulitu. Bílá polovina patřící Šivovi má asketickou podobu. Uzel na hlavě má obtočený kobrou, na čele má třetí oko, kolem boku tygří kůži, v přední ruce drží bubínek (damaru), v zadní trubku v podobě rohu. Za Šivou stojí jeho trojzubec a pod trůnem, na němž božstvo sedí, jsou skryti váhanové - býk Nandi a bájný pták Garuda.