Hathor

Hathor je egyptská bohyně, která plnila celou řadu úloh. Byla bohyní hudby, tance, lásky, krásy, ochránkyně zemřelých, které probouzela a vítala v podsvětí a dokonce také bohyně alkoholu.

Hathor znamená “Palác Hora” nebo “Dům Hora”, je zhmotněním mateřství, znározňuje rodinu, bližní. Řekové ji ztotožňují se svou bohyní lásky Afrodítou.

Je doložena od Staré říše, kdy byla uctívána jako kraví bohyně, ale domníváme se, že je daleko starší, možná již od dob krále Štíra. Skutečný původ jejího kultu není přesně znám, lokálně působila po celém Egyptě, ale v Dendeře se nachází její nejvýznamnější chrám. Je považována za matku boha Hora stejně jako Eset, se kterou tak či onak splývala.

Plnila funkci ochranné bohyně území za hranicemi Egypta (Synaj, Núbie) ve spojení s vyhledáváním a dobýváním drahokamů a dalších surovin.

Hathor bývá zobrazována jako žena s hlavou krávy či jen jako žena s kravskými rohy, někdy kojí dítě, někdy v podobě krávy, lvice nebo také stromové bohyně.

Důsledkem velkého počtu bohyní, se kterými splynula, je zpodobňována mnoha různými způsoby. S ostatními bohyněmi splývala postupně, protože plní podobné či dokonce stejné funkce. Splývala například s Eset, Sachmet, Bastet, Tefnut a dalšími.

V Nové říši fungovala jako sudička při narození dítěte. Když se dítě narodilo, zjevilo se sedm Hathor, které prozradily jeho osud. Pokud dítě bylo královského původu a čekalo ho špatný osud, Hathor ho jednoduše vyměnila za jiné a ochránila tak rod a Egypt.

 
 

Známá rovněž jako Athor, Athyr, Hathor, HatMehit, Hawthor, Tanetu, Nebeská kráva, Královna Země, Matka světla, Oko Raa.

Hathor je starověká a oblíbená egyptská bohyně slunce, oblohy, novorozeňat a mrtvých. Její oslavy se vyznačovaly spoustou pití, hudby a tance, takže je Hathor rovněž pokládána za patronku hudby, tance a veselí. Je rovněž spojována se ženskou krásou, kosmetikou, módou v oblékání a milostnými vztahy.

Hathor je bohyně lásky a plodnosti, která pomáhá dávat dohromady páry, dohlíží na početí, chrání těhotné ženy, jedná jako porodní bába a pomáhá s výchovou dětí. Dále se stará o výživu novorozenců a pomáhá mrtvým v pokojném přechodu do podsvětí. Vzhledem k tolika funkcím se dělí na sedm bohyň, aby všechno stihla. Hovořilo se proto o ní jako o „Hathorách."

Říká: 

„Pokud se týče spravedlnosti, srdce již zná pravdu. Proto nesoudím -jen zavádím tiše osobu do jejího nitra, aby slyšela rozhodnutí srdce.

Nejsem zde proto, abych někoho pronásledovala nebo vyslýchala - to vůbec není má role. Jsem spíše průvodkyně po nejdůležitější cestě ze všech, ke které patří rozhodování o tom, jak by měl člověk prožít svůj život. Každý okamžik nám nabízí široké příležitosti k tomu, jak hledat a růst. Součástí celé záležitosti je samozřejmě i odpočinek.

Nerozhodnost nás však odvádí od nás samých a nakonec i od našeho Stvořitele a Zdroje. Nerozhodnost spočívá na neschopnosti naslouchat a důvěřovat hlasu srdce. Mojí úlohou je proto vysílat magickou energii k těm, kteří si žádají moji pomoc prostřednictvím modlitby, soužení i náhodného rozhovoru.

Ti, kteří jsou připraveni, vstřebají mé paprsky, které vychýlí misky vah nerozhodnosti ve směru opravdových tužeb srdce. V tomto smyslu jsem detektorem pravdy. Záleží však na každém jedinci, aby sebral dost odvahy k pochopení a prožití vlastní pravdy."

 

Pomáhá:
    * s uměleckými projekty
    * s krásou, přitažlivostí a kosmetikou
    * s oslavami, hudbou, společenskými akcemi a tancem
    * s početím a výchovou dětí a těhotenstvím
    * s rozhodováním
    * s nalezením sebe sama

 

INVOKACE

Hathor má ráda tanec a hudbu, takže při jejím kontaktování hrajte nebo pusťte hudbu a kolébejte se nebo tančete.

"Drahá Hathor, přenechávám tvé rozhodnutí tobě, mému vyššímu já a Stvořiteli a odstupuji stranou. Děkuji ti za to, že mně pomáháš nalézt nejlepší možné řešení pro nejvyšší dobro všech, kterých se to týká. Pomoz mi, prosím jasně slyšet rozhodnutí v mysli i v srdci a dodej mi odvahu a energii k tomu, abych se tvojí radou řídila."

 

 

Bohyně matka Hathor, byla spojována s láskou, plodností, sexualitou, hudbou, tancem a alkoholem. Někdy byla znázorňována zcela antropomorfně, dále také ve tvaru krávy nebo jako žena s kravskými rohy. Pokud byla zobrazena v lidském těle, mohla mít hlavu zdobenou kravskými rohy rámujícími sluneční kotouč nebo sokolem sedícím na náhrdelníku. Byla také bohyní oblohy - byla považována za obrovskou krávu rozkročenou nad nebesy, jejíž nohy vyznačují čtyři základní body.

V různých podobách byla Hathor ctěna jako "Paní západu", "Paní západního pohoří", "Paní města Byblu", "Paní tyrkysu" a "Paní fajánsu". "Západ" nebo "západní pohoří" odpovídá západu slunce a v analogii také říši mrtvých. Byblos bylo přístavní město na libanonském pobřeží, které mělo velký význam pro egyptský obchod. Dováželo se sem především cedrové dřevo, protože v Egyptě nerostly stromy vhodné pro stavbu lodí a velkých budov.

Stejně jako Eset byla Hathor považována za matku sokolího boha Hora a také za matku krále (ten byl ztotožňován s Horem). Její jméno znamená "Horův dům". Je zajímavé, že nápisy v Horově chrámu v Edfu se zmiňují o svatbě Hathor s Horem. Hathor v podobě krávy bývá občas znázorněna při kojení krále, kterému se takový způsob výživy velmi líbí. Příkladem je nádherná socha faraona 18. dynastie Amenhotepa II. (přibližně 1427-1400 př.n.l.) nalezená v Dér el-Bahrí.

Bohyně Hathor byla někdy ztotožňována s "okem Rea", při jiných příležitostech se objevovala také jako dcera slunečního boha. Hlavním kultovním centrem bohyně Hathor byla od doby Staré říše Dendera. Zdá se, že slavnosti na její počet byly poměrně zhýralé. Znakem jejího kultu bylo sistrum (chřestítko), kterým se při rituálech potřásalo. V Dendeře se zachoval chrám datovaný do Řecko-římského období, který je zasvěcen triádě Hathor, Hor a Ihej - Hathořin syn, chřestící sistrem na její počest.