Hippokratés

 

* cca 460 BC, ostrov Kós, Dodekanéssos, Iónie
Lékař (zakladatel nejvýznamnější školy), poetik přírody ...
Vlivy u něj: iónské myšlení, z protofilosofie zvláště Miléťané a Hérakleitos
† 4. BC

Stará vrstva spisů je ještě z pozdního 5. BC.

Nauka: Rovnováha šťáv a živlů, protikladů, cykličnost proměn, „krisis", vliv míst a podnebí, polemika s naukou o idejích (pýthagorejskou ?) ...

Návaznost: Mladší vrstvy Hippokratik, řecká lékařská tradice (a asi postava Eryximacha v Platónově Symposiu)

Diels - Kranz: jen zlomek jako C 1 - 2 (imitace) Hérakleita (Jsou však souborné edice.)