Hnědá

Je barvou země. Lidé s hnědou v auře touží po bezpečí, jednoduchém a klidném životě. Stojí pevně na zemi, jsou spjati s domovem. Nejsou to hledači změn. Charakteristické pro ně je stabilita reality, byť je jakákoli. Při větším zastoupení hnědé barvy v auře se jedná vesměs o lidi dobrosrdečné, ochotné v určitých mezích pomoci, někdy dost zdrženlivé a opatrné. Tato opatrnost je ale dána obavou z případného narušení zajetého pořádku. Nejsou většinou individualisté, jsou přizpůsobiví svému okolí, na které mohou působit těžkopádně. Klíčovým problémem pro ně je materiální jistota. Pokud jsou nuceni čelit změnám, bývají zmatení, depresivní a jsou ochotni bojovat o své.

Tmavě hnědá barva
Bývá obvykle pozorována u lidí, kteří překročili určité meze stability svého Já a nevidí nic jiného než sebe. Jejich přizpůsobivost okolí působí dojmem závislosti. Je to ale jenom dojem. Kamuflují své chování snahou být nenápadní. Pro jejich chování je charakteristický výraz „co by tomu řekli ostatní“. Tato závislost může vést až k psychickým poruchám z neustálého strachu nevynikat nad průměr.