Horus

Známý rovněž jako Har, Harendotes, Hermakhet, Haroeris, Har-pa-Neb-Taui, Harseisis, Harpokrates, Hor, Horos, Ra-Harakhte. 

Horus je mocný bůh oblohy a slunce se sokolí hlavou, repre­zentující sílu a vítězství. Jeho otec Usir (řecky Osiris) byl zabit Horovým strýcem Sethem. Jeho matka Isis kouzlem vrátila Osirovi život na dostatečně dlouhou dobu, aby mohl počít Hora. Pak Seth zabil Hora znovu a rozsekal na kousky jeho tělo, aby již nemohl být oživen. Aby Isis zabránila Sethovi v dalším vraže­dném konání, porodila a vychovala Hora v papyrových bažinách u Buta. Aby uchovala Hora naživu, používala magické schop­nosti, které se naučila od Raa a Thotha.

Když Horus dospěl do jinošského věku, bojoval se Sethem, aby pomstil otcovu smrt. V boji utrpěl poranění oka. Nakonec vyhrál Horus trůn v Horním i Dolním Egyptě. Horus pak repre­zentoval sílu, vítězství a spravedlnost. Každý faraón ve starově­kém Egyptě byl pokládán za žijící vtělení Hora.

Horus se objevuje jako sokolí hlava s velkým okem (nezraně­ným), které představuje třetí oko jasnovidectví. Toto oko, které vše vidí, nám také pomáhá vidět ve všech situacích pravdu. Příliš toho nenamluví a spíše jedná. Přiloží své sokolí oko k třetím oku jako čočku, která mu poskytu­je jasnější psychickou vizi a vhled do jakékoliv situace ve vaší mysli. Pomáhá vám vidět pravdu o dané situaci a jak se s ní vy­pořádat.

Kouzelná léčebná formule Hora zní takto: vidět všechny lidi v každé situaci láskyplnýma očima. Vidět je jako milé, příjemné a čisté..., jací v duchovní pravdě skutečně jsou.

Pomáhá:
    * s jasnovidectvím
    * s dodáváním odvahy
    * ve vztazích matky se synem
    * s neústupností
    * s dodáváním síly
    * s viděním, fyzickým a psychickým

 

INVOKACE

Hora můžete přivolat, aby vám pomohl s duchovním nebo fyzickým viděním. Invokace se provádí buď s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Až budete říkat následující invokaci, pocítíte pravděpodobně hučení v hlavě, zvláště kolem očí a mezi obočím:

„Drahý Hore, půjči mi, prosím, tvé oko, abych viděl jasněji. Žádám tě, abys ve všech ohledech zlepšil mé vidění. Otevři naplno mé třetí oko, abych duchovně viděl jako ty. Otevři úplně oko mé mysli, abych viděl vnitřní rovinu stejně jako ty. Děkuji ti za jasný zrak. Děkuji ti, že jsi mě úplně zbavil strachu. Děkuji ti za otevření očí, abych se s nimi mohl vpíjet do krásného pohledu na pravdu a krá­su."