Hradišťko (menhir)

  
14°55´28´´ 50°09´56´´ 180 m.n.m.
   
Kámen stojí na okraji lesa ve vzdálenosti asi 100 metrů od levého břehu Labe a zhruba 600 metrů západně od obce Hradišťko, asi 8 km jihovýchodně od Lysé nad Labem, na jeho levém břehu, necelý kilometr od obce Hradišťko. Je možné, že hladina Labe v dřívějších dobách dosahovala do jeho blízkosti, mohl mít tedy i význam pro lodníky, určitě musel být z řeky dobře vidět. 
    
Popis:   
Opracovaný pískovec obdélníkovitého půdorysu cca 50 x 30cm, je vysoký 76 cm nad zemí, jak je hluboko zasazen se neví. Jeho hmotnost je odhadnuta na 200 kg.