Hřivčice (menhir)

13°55´05´´ 50°20´02´´ 320 m.n.m.

U silnice z Vrbna do Peruce stojí v obci Hřivčice za nízkým plůtkem štíhlý pískovcový sloup s textem "Starý ukazatel směru cest z r. 1680.
    
Popis:   
Pískovec, výška - 1,8 m, hmotnost - 0,6 t, štíhlý kamenný sloup. Dobře patrné je dvojí rozlomení menhiru a jeho opětovné slepení cementovou maltou. Do menhiru je zasazena tabulka s nápisem, že se jedná o ukazatel směru cest až z roku 1680. 
    
Historie:   
Ve státním seznamu nemovitých památek je kamenným sloup uveden jako milník (údaj z r.1965). Dle mapy z r.1518 se jedná o milník na cestě z Prahy do Loun a Chebu. 
      
Význam:   
Umístění tohoto menhiru je spojováno přímkou s menhiry z Kamenného Mostu (okres Kladno) a Dolních Chaber (Praha 8).