Igumen

 

Tento mnišský pojem se používá hlavně v původním významu jako označení funkce představeného kinoviálního monastýru (na západě obdoba – opat). Nese odpovědnost za mnišské bratrstvo. Je doživotně volen mnichy. (Dnes to však nemusí být jen monastýrský úřad, nýbrž také čestný titul zasloužilých mnichů /tak zvláště v Rusku/.)