Imamiah

genius svobody. Atribut: Bůh nade vše vznešený. Evokujeme chceme-li se ubrániti nepřátelům a získati ochrany genia na cestách a v zajetí veršem: Confitebor, Dominum, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi