Iqámah - Začátek modlitby


Po dokončení volání se věřící připraví k modlitbě a začínají ji oznámením zvaným iqámah. Věty jsou až na dvě výjimky stejné jako při adhánu:
a) iqámah se říká rychleji a ne tak hlasitě;
b) hned po částí 5 by se měla pronášet tato věta:

  • Qad Qamati-s-saláh (modlitba je připravena].