Isis

Známá rovněž jako Božská matka, Bohyně mystérií, Bohyně přírody, Isis Myrionymos, Dáma magie, Dáma posvátné sexuality, Mistryně hermetické moudrosti.

Isis je egyptská bohyně měsíce s mnoha dalšími rolemi, která ztělesňuje ženskost, mateřství, magii, léčbu a moc. Provdala se za svého bratra Osirise a začala učit ženy po celém Egyptě dovednostem domácího života. Zatímco byla pryč, zavraždil její další bratr Seth Osirise. Když Isis zjistila, co se stalo, manžela oži­vila a počala s ním syna Hora.

Egyptští učenci pokládají Isis za původně vysoce postavenou kněžku magie. Podle legend přesvědčila Isis Raa, aby jí prozradil své tajné jméno. Jakmile se ho dozvěděla, dostalo se jí automatic­ky té výsady, že zcela porozuměla nejvyšší magii. (Thoth, bůh nejvyšší magie, jí pomohl její znalosti vytříbit a zaměřit). Říká se, že Isis používala k léčbě a zjevením kouzelnou hůlku a k odstra­ňování negativních energií a nižších duchů řehtaček.

Isis je pokládána za královnu podsvětí, a to díky tomu, že oži­vila umírajícího (a pak mrtvého) manžela, i proto, že doprováze­la mrtvé. Její ochranná křídla jsou vyryta okolo egyptských sar­kofágů, protože symbolizují schopnost Isis oživovat duchy mrt­vých.

Říká: „Jsem Isis, egyptská královna Nilu! Krásná žena s velkými ptačí­mi křídly, roztaženými v rozpětí největšího orla. Byla velmi žen­ská, štíhlá a nesmírně elegantní. Neustále vše sledovala jako jest­řáb. Chová se odměřeně a věcně, což svědčilo o jejích vůdcovských kvalitách.

„Mějte se sebou trpělivost (tím měla na mysli lidi obecně), protože ještě stále rostete a učíte se. Zatím si můžete jen gratulovat k prvním dětským krůčkům. Mohou se vám zdát nedůležité, ale jedná se o milníky na cestě do vašeho nitra.

Oslavujte každý krůček," opakovala Isis. „Budete-li si vážit každé­ho úkolu, který dokončíte, každé laskavosti, kterou projevíte, všechno -nezávisle na tom, jak se bude jevit malé-povede k tomu, že se život sta­ne velkou oslavou. Je to antitéze oddělení od božského a kouzelný věčný elixír."

Pomáhá:
    * s božskou magií
    * s ženskou sílou a krásou
    * se radovat
    * se sebeúctou

 

INVOKACE

Postavte si za sebe obrázek Isis s rozepjatými křídly, jako kdyby jste měli sami křídla. Dýchejte a snažte se cítit, jak do vás proudí její síla. Všímejte si její láskyplné, příjemné a silné energie. Uvědomujte si blažený pocit klidu a řekněte:

„Krásná Isis, bohyně klidné síly, naplň mě touto silou a tvojí láskyplnou sebedůvěrou. Pomoz mi být jako ty: noblesní, připravenou, sebejistou a milující. Pomoz mí vznášet se jako orel a při letu ve velké výšce inspirovat jiné a pomáhat jim. Děkuji ti."