Isolda

Známá rovněž jako Esyllt, Iseult, holde, Ysolt, Ysonde. 

Isolda je bohyní lásky a vášně v milostných vztazích, která pomáhá zvyšovat sexuální uspokojení a poskytuje pomoc při hledání partnera nebo partnerky. Princezna Isolda byla dcerou jednoho irského krále v době vlády Artuše z Camelotu. Různé, navzájem si protiřečící legendy o její vášnivé a tragické lásce s Tristanem, princem z Cornwallu, vedly k tomu, že se z Isoldy stala bohyně nešťastné lásky.

Přivolala jsem Isoldu, bohyni vášně a sexu. Bylo mi řečeno, že je mimo dosah „na velmi vysoké frekvenci." Pokračovala jsem v přivolávání a jasnovidecky se mně objevila duha, z jejíž spod­ní části vycházely blesky. „Isolda je paprsek," bylo mně řečeno, nebeskou energií hluboké, čisté, hravé a vše stravující lásky. „Posypte se jí při každé vhodné příležitosti jako cukrem," bylo mi sdě­leno hravě. Daleko více než heroická božská entita je Isolda pa­prskem energie, který se šíří, když s ním vstoupíme ve spojení. Dozvěděla jsem se, že ji můžeme využívat v našem milostném ži­votě kdykoliv a jak často ji potřebujeme. Má léčivé účinky, ale pů­sobí rovněž jako afrodisiakum a má moc přitahovat.

Pomáhá:
    * s léčením při rozchodech, odloučeních a rozvodech
    * s opětovným vznícením vášně
    * s nalezením romantické lásky

 

INVOKACE 

Položte si ruku na prsa a vnímejte tlukot srdce. Představujte si duhově zbarvené paprsky energie vycházející z vaší ruky a ob­klopující vaše srdce. Pak přivolejte Isoldu následujícím způso­bem:

„Láskyplná Isoldo, pošli mi, prosím, přes mojí ruku do srdce váš­nivou energii plnou zdravé a romantické lásky. Děkuji ti za odstra­nění všeho, co by mně mohlo bránit v úplném prožívání vášně a milostného vztahu. Děkuji ti za to, že jsi mi otevřela srdce k opravdové lásce."