Ištar

Známá rovněž jako Absus, Inanna. 

Babylonská matka a bohyně války s mnoha dalšími rolemi, od laskavosti k mateřské péči, je rovněž přivolávána k vyléčení fyzické bolesti a chronických nemocí.

Je spojována s Venuší a někteří lidé dokonce věří, že je ztěles­něním samotné planety. Ištar dává otevřeně najevo svoji smysl­nost a zřejmě z tohoto důvodu ji fundamentalisté odsuzují a odmítají.

Když jsem ji přivolávala, zakusila jsem vizi, v které mně u no­hou lezla spousta mravenců. Ištar mi vysvětlila, že nízké energie neboli myšlenkové formy jsou podobné mravencům a jinému hmyzu lezoucímu po zemi - rozptylujícímu a nepříjemnému, když po vás lezou, ale nijak nebezpečnému.

Pak vyslala přes moji hlavu k zemi paprsek světla a vytvořila jím kolem mě kruh. Bylo to, jako bych stála ve sprše jasného svět­la. Mravenci nedokázali světlem ke mně proniknout a ani o to nestáli. Dolezli vždy ke světlu a pak se odrazili, jako by narazili na skleněnou stěnu.

Ištar řekla: „Umožněte mně to potěšení a tu čest, abych vás zahali­la do tohoto světelného hávu. Jsem vám k službám a vím, že to nijak ne­zmenší moji schopnost vykonávat tuto skromnou službu. Vím, že ti nejvznešenější vyzařují světlo, aby zapudili stíny a osvětlili nejvyšší božskou moudrost. Berte moji přítomnost vážně: jsem zde proto, abych svým ochranným postojem zmírňovala a odstraňovala bolest, utrpení a žal.

Dovolte mi, abych vás zaštítila světelnými bariérami, jimiž dokáže projít jen láska a které negativitu ve všech formách profiltrují. Svítí pro vás nový pozitivní den, protože jste zahalena v můj háv láskyplného světla. Užijte si ho. Osvěžte vaši žíznivou duši a zbavte ji veškerého strachu."

Pomáhá:
    * s početím a výchovou dětí
    * poskytováním soucitu
    * s veškerými typy léčby
    * laskavostí
    * v milostných vztazích a manželství
    * při ochraně před nízkými energiemi
    * se sexualitou
    * v odvracení nebo vítězném zakončení válek
    * s počasím

 

INVOKACE

Zapalte bílou svíčku a dívejte se do plamene nebo do jiného zdroje světla a přitom mluvte k Ištar. Jedná se o účinnou invokaci, zvláště když jste zakusili nějakou negativní situaci a chcete se zbavit nepříjemných prožitků.

„Božská Ištar, stojím teď s tebou uprostřed ryzího světla. Děkuji ti, že jsi mě do něho zahalila a zasypala mě láskyplnou energií. Žíz­ním po této lásce, tak prosím moji žízeň uhas. Smyj všechny stopy strachu a osvoboď mě před škodlivými myšlenkami jiných. Osvo­boď mě, osvoboď mě, osvoboď mě. Přimluv se za mě u jiných, kteří jsou zapleteni do této situace, a odstraň veškeré zbývající zlé myš­lenky. Teď jsem svobodný, právě tak jako všichni ostatní, kterých se to týká. Taková je pravda. Děkuji ti, Ištar."