Itqal

Itqal je jedním z andělů sféry Venuše a znamení Vah, který spolupracuje s archandělem Hagielem. Tradičně se volá k urovnání rozporů a utišení hádek. Konflikty míváme nejčastěji s našimi nejbližšími, hlavně s příbuznými. Bývá tomu tak proto, že se často chceme dostat druhému pod kůži. Když to vede k vážným hádkám, často zapomínáme nebo dokonce i popíráme, jak máme jeden druhého rádi.

Itqal pomáhá takovéto konflikty urovnat a znovu nastolit harmonii. To ale neznamená, že přestaneme vyjadřovat, jak se ve skutečnosti cítíme, protože to je základem pro větší pochopení. Spíše nám je připomínáno, že laskavost a ohleduplnost je prospěšnější než hněv a obviňování. Itqala můžete volat kdykoli, ale v případě dlouhotrvajících problémů je nejvhodnější pátek. Zapalte šest svící, protože šestka je číslem harmonie. Nejlepší vonnou esencí je santalové dřevo:

Ve jménu láskyplného Stvořitele, z nějž prýští veškerá dokonalost, Tě vzývám, milý anděly Itqali, princi harmonie a míru, abys urovnal spory, které nás rozdělují.

Nechť bolest a nepřátelství nahradí láska a pochopení.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.