Jabamiah

genius přírodních jevů. Atribut: Slovo tvořící. Uděluje síli, genialitu a tvoří veleduchy filosofie. Evokujeme veršem: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, a pečetí, kterou jest jméno genia, vyjadřujícího absolutní uskutečnění