Jahahel

genius klidu, ctnosti a moudrosti. Atribut: Nejvyšší bytost. Evokujeme, chceme-li získati moudrosti a pokoje, veršem: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum a pečetí, kterou tvoří červený pentagram vepsaný do pěti soustředných kruhů