Jakub

Jakub


Prastará románská osada JV od Kutné Hory s panským sídle při rozhlehlé návsi a s kostelem sv. Jakuba.
    
Popis:   
Panská jednolodní emporová stavba z velkých kvádrů, většinou omítnutá, s apsidou a západní věží, která má potrojná okénka ve dvou patrech. Bohatá zevní architektonická i plastická dekorace - na stěnách lodi nad sebou liché arkády, v nich na jižní straně původní portál s reliéfním poprsím Krista a dvou andělů v tympanonu, po stranách portálu dva torzální románské reliéfy apoštolů z červeného pískovce, v arkádách patra vsazeny další čtyři figury (2 biskupové, světec a rytíř). 
  
Historie:   
Svatý Jakub byl od roku 1593 jednou z obcí Novodvorského panství. Dvě tvrze, které tam dříve bývaly, byly za třicetileté války vypáleny a již nikdy nebyly obnoveny. Okolo návsi zůstalo zachováno několik architektonicky zajímavých staveb. 
Románský kostel zasvěcený sv. Jakubu. Byl založen a jeho stavba financována šlechtičnou Marií a jejími syny Slaviborem a Pavlem z moravského rodu pánů ze Švábenic, na důkaz pokání za škody způsobené jejím manželem Slaviborem olomouckému biskupství a biskupovi Zdikovi. Vysvěcen byl 13. listopadu roku 1165 pražským biskupem Danielem I. za účasti krále Vladislava II. a jeho manželky, královny Judity Durynské. 
 
    
Význam:   
Místo opředené pověstí.