Jejalel

genius zdraví a udatnosti. Atribut: Bůh, jenž vyslyší pokolení. Evokujeme veršm: Et anima turbuta est valde; sed tu Domine usque quo a pečetí, kterou tvoří kříž vepsaný do kruhu