Jejazel

Jejazel

genius útěchy a vysvobození. Atribut: Bůh radující se. Působí osvobození zajatých, dosažení útěchy a zbavení od nepřátel, ovládá osvětu. Evokujeme veršem: Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me?