Jeliel

Jeliel

genius lásky a dobré mysli. Atribut jeho jest Bůh pomocník. Evokujeme ho, chceme-li tišiti revoluce a získati vítězství nad nepřáteli, veršem Te autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice