Jemníky (menhir)

    
14°07´02´´ 50°12´40´´ 280 m.n.m.
 

Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice do Netovic severně od obce Jemníky, jihovýchodně od Slaného.
    
Popis:   
Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice do Netovic severně od obce Jemníky, stával na ploché vyvýšenině o průměru asi dvaceti kroků, v jejíž svrchní tmavé vrstvě bylo nalezeno množství střepů a kostí, pod ní byla půlmetrová vrstva dřevěného popela a kámen spočíval až na neporušeném podloží. V roce 1948 měl být svržen do opuštěné pískovny asi 200 m od původního místa.
Dnes je opět těsně u kóty (zda je to tentýž kámen). Je ze železitého pískovce, výšky asi 1 m, hmotnosti 900 kg. 
    
Význam:   
Lokalita U kamene je velice zajímavá a je v  místní pověsti opředena strašidelnými zjevy. Zprávu o kameni zaznamenal v roce 1893 V. Schmidt, a kresbu tužkou výtvarník J. Konůpek ještě v roce 1934.