Jeronymité

Příslušníci řeholní - kongregace pojmenované po sv. Jeronýmovi. Zachovávají - augustiniánskou - řeholi s doplňky ze spisů sv. Jeronýma (kterého považují za svého zakladatele). Věnují se pastorační péči a vědeckému studiu. Původně existovaly čtyři kongregace. Jádro j., nazývané Španělští poustevníci sv. Jeronýma, založili italští poustevníci - třetího řádu - františkánů, kteří se usadili v klášteře Lupiana blízko Toleda. Zorganizoval je Pietro Fernández Pecha a jako - řád byli uznáni r. 1373 Řehořem XI. Roku 1375 vznikla také ženská větev - jeronymitky - a to zásluhou Marie Garcías. Je rozšířena hlavně ve Španělsku.