Jesenec

Jesenec


Poutní místo naleznete 26 km severozápadně od Prostějova - odtud  přes Konici do Jesence.
    
Popis:   
Hlavní oltář zasvěcený sv. Liboru s řezbami ve tvaru rozhrnutého baldachýnu je barokní umělecké dílo neznámého mistra. Nad svatostánkem je umístěn obraz od holandského malíře A. Schoon Janse zobrazující sv. Libora, po stranách sochy znázorňující Víru a Lásku. Boční oltáře - Panny Marie, sv. Josefa, sv. Barbory a sv. Norberta - jsou zapuštěny do výklenků a zdůrazněny pilastrovým rámováním. Mohutná klenba umožnila baroknímu mistru Karlu Haringerovi z Olomouce (1686-1734) rozvinout umění v malbě. Jsou to výjevy ze života sv. Libora. 

Historie:   
Barokní kostel sv. Libora (Liboria) v Jesenci byl postaven z odkazu zbožné šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina roz. ze Zastřizli.
Její "sponzorské rozhodnutí" věnovat zábrdovickému klášteru premonstrátů svůj statek v Jesenci pro financování nových kostelů ve Křtinách a v Jesenci vyplynul z vděčnosti za uzdravení vlastní i v rodině, na přímluvu Panny Marie Křtinské. Základní kámen jesenského kostela byl položen v r. 1711, hrubá stavba dokončena r. 1714, úprava interiéru pokračovala v dalších letech.
Architektem tohoto vznosného chrámu byl Giovanni Tencalla (1629 - 1702); kostel sv. Libora je zdrobnělinou a zjednodušenou autorovou variantou Tencallova nerealizovaného projektu pro jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci vypracovaného kolem r. 1700. 
Zámek, který souvisí s kostelem, byl postaven v roce 1711 a vystřídalo se v něm mnoho majitelů. Dnes byl vrácen řádu sester Dominikánek a slouží jako domov důchodců.     
    
Poznámky:   
Libor - toto jméno hovoří o tom, že jeho nositel je "libý a milý člověk".
Svatý Libor, světec z Le Mans, takovým skutečně byl. Je patronem biskupství Paderborn. V době svého episkopátu v Le Mans (od roku 348) nechal vystavět mnoho kostelů, obdarovával chudé a trestal hříšníky. Vypráví se o něm, že měl schopnost uzdravovat. Byl uctíván jako patron nemocných a proto se k němu dodnes modlí lidé, aby jim pomohl proti onemocnění bolestivými kameny. Zemřel 9. června roku 397 v Le Mans. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 936 do Paderbornu do dómu Panny Marie, sv. Libora a sv. Kiliána. Hrobka však byla za třicetileté války vyloupena. 27. října roku 1627 se podařilo vzácné relikvie opět vrátit na původní místo.