Jógánanda

Paramahansa Jógánanda byl indický jogín, který se narodil v roce 1893. V roce 1920 na žádost svého učitele Babadžiho Jógánanda odcestoval do Ameriky, aby zavedl v západním světě praktikování krija jógy. Napsal oblíbenou knihu Autobiografie jed­noho jogína a otevřel po celém světě střediska Self-Realization Fellowship (SRF). Jógánandova střediska, knihy a učení jsou směsi­cí východní a západní spirituality a mnohé z jeho spisů citují Je­žíše Krista jako příklad lásky, soucitu a odpouštění. (Ježíš se stal jedním ze šesti guruů SRF, k nimž ještě patří Jógánanda, Kršna, Babadži, Lahiri Mahasaja a Srí Juktešvar). Jógánanda, stejně jako Babadži, učí, že všechna náboženství jsou ve své podstatě stejná.

K Jógánandovu dědictví patří to, že přinesl jógu do Severní Ameriky a zavedl mezi lidmi ze Západu meditaci a recitaci po­svátných textů. Veškeré jeho učení se soustřeďovalo na vytváření láskyplných kontaktů a komunikace s Bohem a prožívání šťast­ného a zdravého života.

Jógánanda odešel z fyzického světa v roce 1952, ale nadále učí, léčí a radí jako jeden z nových nanebevzatých mistrů.

Pomáhá:
    * s jasnou komunikací s Bohem
    * s božskou láskou
    * s léčbou - duševní, citovou a fyzickou
    * s mírem, osobním a světovým
    * s praktikováním jógy

 

INVOKACE

Jógánanda se aktivně angažuje ve světových záležitostech a přichází za každým, kdo si přeje přinést planetě mír. Nejlepší způsob, jak se s ním spojit, je meditace. Meditujte a v duchu opa­kujte slovo láska a zároveň myslete na to, že s ním chcete navázat kontakt. Můžete v duchu spatřit jeho obraz a mít prožitek kon­verzace s ním. V průběhu této konverzace ho můžete požádat o božskou radu spojenou s vaší duchovní cestou nebo mu může­te položit jakoukoliv otázku či se mu svěřit s nějakou obavou.