Johanité

Charitativní rytířský řád špitálu sv. Jana Křtitele Jeruzalémského (Ordo Joanitarum, Ordo Melitensium) vznikl v době křížových výprav kolem r. 1040 z bratrstva kupců, kteří založili v Jeruzalémě nemocnici pro poutníky k Božímu hrobu, r. 1099 se osamostatnili a r. 1119 dostali církevní schválení. Velmistr (představený řádu) sídlil ve Svaté zemi, koncem 13. stol. na Kypru, v letech 1309-1522 na Rhodu a v letech 1534-1800 na Maltě. Do Čech byli uvedeni za Vladislava II. v letech 1156-58. vyšehradský probošt a kancléř Gervasius a jeho synovec Martin věnovali řádu majetek u Juditina mostu na levém břehu Vltavy, centrem se stal kostel Panny Marie pod řetězem,toto řádové území bylo nazýváno též Maltézská jurisdikce, do josefínské doby se zvláštní autonomií. Ve 13. stol. vznikla další sídla v Manětíně, Stříbře, Kadani a ve Slezsku (Opava, Žitava). V roce 1243 získal řád hrad ve Strakonicích, který jim patřil až do 20. stol. Evangeličtí johanité dneška s úkolem péče o nemocné jsou nadace z doby romantiky.