Kahetel

Kahetel

genius lásky k zemědělství a k práci. Atribut: Bůh vzývání hodný. Evokujeme ho, chceme-li získati úspěchu v modlitbách a požehnání Božího veršem: Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos