Kalchas

Byl to velmi schopný prorok, který věštil ze způsobu letu ptáků, znal velmi dobře minulost i budoucnost. Tuto schopnost věštit mu dal Apollón. Kalchas byl ten prorok, co následoval Acháje do trójské války.