Kalesvara mudra

Kalesvara mudra

 

(zasvěcena božstvu Kalesvara, které vládne nad časem)
Špičky prostředníčků, první dva články ukazováčků a palce se dotýkají. Ostatní prsty jsou ohnuté dovnitř. Palce směřují k hrudi a lokty jsou odtažené ven.
 

Desetkrát se pomalu a zhluboka nadechnout a vydechnout. Pak pozorovat dech a přitom trochu prodloužit přestávku po nádechu a výdechu.
Kalesvara mudra uklidňuje proud myšlenek a/nebo rozbouřené pocity. Čím klidnější jsme, tím větší je odstup mezi myšlenkami a také jasnost, abychom se mohli pozorovat novým způsobem a hledat a nacházet řešení.

Při nadměrné aktivitě myšlenkového aparata, když například v hlavě krouží určité myšlenky a nemůžeme je zastavit, u mě skutečně zázračně účinkuje Bachův květ č. 36 – kaštan.
Tuto mudru můžeme také používat ke změně povahových vlastností, k podpoře paměti a koncentrace nebo k odstranění závislého chování. K tomu účelu bychom ji měli praktikovat denně nejméně 10 až 20 minut.
Dokud žijeme, pilujeme naše povahové vlastnosti jako kameník, který z kusu kamene tesá sochu. Neměl by to být boj se sebou
samým, ale směřování správným směrem, přičemž k sobě jsme laskaví a máme pro sebe pochopení. Ať jsou špatné povahové vlastnosti, zvyky nebo závislosti sebenepříjemnější a nepohodlnější, pokud je překonáme, přivedou nás dál.
Položte si nejprve otázku, jaký užitek vám tato vlastnost, popřípadě zvyk přináší.
• Poproste kosmické vědomí o pomoc, o partnerství v tomto projektu.
• Opište novou vlastnost nebo zvyk tak přesně, jak je to jen možné.
Nyní si představujte scény, v nichž jednáte a reagujete novým způsobem.


Afirmace: Vychutnávám si být (takový a takový).